Yoga in de klas

Iedereen herkent de situatie wel dat kinderen erg onrustig zijn in de klas of dat je soms even niet weet wat je met ze aan moet. Kinderen hebben in deze maatschappij erg veel prikkels te verwerken en hebben zo nu en dan een moment nodig om tot zichzelf te komen. De cursus yoga met kinderen geeft handvatten om om te gaan met dit soort momenten in de klas. Dit kan zijn aan het begin van het jaar om de klas te vormen tot een geheel, maar het kan ook zijn dat je een (structureel) rustmoment in wil bouwen en ze daartoe de mogelijkheid geeft. Samenwerken met yoga is ook een mogelijkheid om kinderen dichter tot elkaar te brengen. Er zijn talloze mogelijkheden om yoga een plek in de klas te geven.
Tijdens deze cursus krijg je algemene informatie over yoga met kinderen. Elke bijeenkomst staat er een onderdeel centraal waar mogelijke opdrachten of vormen in worden uitgelegd en geoefend. Het is uiteindelijk de bedoeling dat je zelf in staat bent om deze activiteiten vorm te geven en uit te voeren in een klassituatie.
Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Kinderyoga algemeen
  • De klas in balans
  • Mediteren in de klas
  • Energizers en groepsspelletjes

 
De cursus is inmiddels twee keer gegeven aan studenten van de Pabo op de Hogeschool Rotterdam en was een enorm succes! Heeft u of uw schoolteam interesse in de cursus, dan kan dit in de vorm van een studiedag of bijscholingen.

——-
Toen ik in 2010 afstudeerde aan de Pabo combineerde ik het werken als juf met een Master Opleidings- en Onderwijswetenschappen op de Universiteit van Antwerpen. Na 5,5 jaar voor de klas te hebben gestaan ben ik na het volbrengen van de Master daarnaast ook aan de slag gegaan als Docent Onderwijskunde voor de Pabo op Hogeschool Rotterdam.

 
Vorig jaar heb ik met docenten van de Hogeschool Rotterdam een onderdeel van een studiedag verzorgd. Hierin hebben we gekeken naar coöperatief leren in combinatie met yoga door de “verbinding met elkaar” te stimuleren en dus samenwerken te bevorderen. Zij waren erg enthousiast en vonden dat dit ook vorm moest krijgen voor studenten. Naar aanleiding daarvan is het idee tot stand gekomen om een keuzecursus voor studenten te ontwikkelen met als titel: “Yoga in de klas”. De Kinderyoga opleiding die ik bij Helen Parkhurst gevolgd heb heeft me de nodige kennis gegeven. Vervolgens ben ik er zelf mee gaan spelen in de klas.

 
Zo heb ik in groep 3 in het kader van coöperatief leren aandacht besteed aan het elkaar aanraken, grenzen bepalen, naar elkaar luisteren enz. De kinderen reageerden bijna allemaal gelijk positief. Ook in groep 8 waren kinderen erg enthousiast! Natuurlijk is er een groot verschil met de opdrachten die je in aanbiedt aan de verschillende leeftijden, maar het zijn allemaal kinderen die in de huidige maatschappij veel te verwerken hebben en daar kan yoga een hulpmiddel in zijn. In de klas heeft yoga ook de belangrijke functie om het groepsproces op gang te brengen. Ik ben van mening dat het hebben van een (samenhangende) groep een voorwaarde is om tot coöperatief leren te komen.
 

VOORDELEN VAN YOGA IN DE KLAS: